Ohjeita valmentajille

Valmentajana / ohjaajana toimiminen

Valmentajien tulee käyttäytyä esimerkillisesti ja seuran hyvän maineen mukaisesti kaikkia hallin käyttäjiä ja toimijoita kohtaan. Huutaminen ja epäasiallinen kielenkäyttö ei ole soveliasta. 

Valmentajien tulee esiintyä seuran valmentajapaidassa yleisövuorojen aikana.

Juomien nauttiminen altaan reunalla on suotavaa juomapulloista, muu ruokailu ja juominen tapahtuvat kahvion puolella.

Valmentajat/ohjaajat vastaavat uimareidemme turvallisuudesta ja käyttäytymisestä seuran vuorojen aikana niin altaalla kuin puku- ja suihkutiloissa ja liikuntatiloissa.

Lähtökohtaisesti kaikkien valmentajien ja ohjaajien tulee olla sovitulla ohjauspaikalla ajallaan. Mikäli ohjausvuoroissa tai tuurauksissa on epäselvyyksiä, ole pikimmiten yhteydessä ryhmän vastuuvalmentajaan. Myös toiminnanjohtaja voi auttaa tarvittaessa löytämään tuuraajan.

Ryhmien vastuuvalmentajat ovat viime kädessä vastuussa treenien ohjauksista, ohjelmista ja mahdollisten tuurauksien järjestelyistä. Mikäli tuurauksiin lupaudutaan, on myös vastuu tuuraajalla hoitaa vuoro sovitusti (tai ilmoittaa esteestä). Vastuuvalmentajan tulee varmistaa, että kaikki tuuraukset ovat sovittu ennen omaa poissaoloaan.

Mikäli unohdus tapahtuu, ilmoitetaan siitä jälkikäteen ryhmän vastuuvetäjälle, jolloin hän voi hoitaa asiasta tiedottamisen ryhmäläisille ja vanhemmille. Jos saapuu myöhässä sovitulle vuorolle, tulee asiaa pahoitella ryhmälle.

Turvallisuussyistä uimareita tulee ohjeistaa, että mikäli valmentajaa ei poikkeuksellisesti näy, altaaseen ei saa mennä. Hätätapauksia varten uimareilla/vanhemmilla tulee olla tiedossa valmentajan puhelinnumero, johon voi olla tällaisissa tapauksissa yhteydessä.

 

Harjoituspäiväkirjat/myClub 

Kaikkien valmennusryhmien vastuuvalmentajat ovat vastuussa, että myClub järjestelmään tulee kirjattua ylös harjoituksissa olleiden uimareiden läsnäolo. Kurssien osalta täytetään ohjeen mukaista taulukkoa.

Ohjaajat toimittavat harjoituspäiväkirjat vasta koko kurssin päättymisen jälkeen. Harjoituspäiväkirjojen perusteella tehdään heti ratamaksuyhteenveto kunnalle.

Harjoituspäiväkirjojen perusteella haemme kunnalta vuosittain myös ohjaajapalkkioita, joka on suurin yksittäinen ulkopuolinen tulonlähde seuralle.

 

Kilpailuohjeistus

Vastuuvalmentaja koostaa kilpailukalenterin vuosittain tammikuun alussa ja elokuun lopussa. Kilpailukutsussa näkyvä päivämäärä on viimeinen päivämäärä, johon mennessä ilmoittautumiset tulee olla Octossa. Startit tulee ilmoittaa viimeistään 3 päivää ennen ilmoitettua ajankohtaa Octoon. Takaraja ilmoittautumispäivänä on klo 20.00. Viestijoukkueet tulee myös ilmoittaa Octoon samanaikaisesti henkilökohtaisten starttien kanssa.

Ilmoittautuminen Octoon

Seuran omiin kilpailuihin, kuukausikilpailuihin sekä muiden järjestämiin kilpailuihin tulee ilmoittautua suoraan OCTO Statistik -järjestelmään. Järjestelmään pääsemiseksi jokainen valmentaja saa oman tunnuksen (toiminnanjohtaja luo tunnukset ohjelmaan pääkäyttäjätunnuksilla).

Kuukausikilpailuihin voi osallistua myös vesipetolisenssillä.

Vesipetolisenssiläisten ilmoittautuminen tulee hoitaa suoraan kilpailusihteerille sähköpostitse, koska heidän ilmoittautumisensa ei ole mahdollista Octon kautta. Vesipetolisenssillä tai ilman Blue Card -lisenssiä ei voi osallistua seuran ulkopuolisiin kilpailuihin. Blue Card -lisenssi tulee hankkia 14 päivää ennen kilpailuun osallistumista.

Starttikiintiöt

Jokaisella uimarilla on oma starttikiintiö, joka muodostuu edelliskautena saavutetun luokkamerkin perusteella. Mikäli starttikiintiö ylittyy toimintakautena osallistuttaessa seuran ulkopuolisiin, starttimaksullisiin kilpailuihin (syyskausi, kevätkausi), ylimenevät startit peritään kokonaisuudessaan uimarilta takaisin. (Luokittelematon = 10 starttia, Rauta = 15 starttia, Pronssi = 20 starttia, Hopea = 25 starttia, Kulta = 30 starttia).

Uimaseuran hallitus voi tarvittaessa tehdä tapauskohtaisesti erillisratkaisun arvokilpailuiden starttien kohdalla. Aikarajallisiin kilpailuihin seura maksaa starttimaksut. Seuran omiin kansallisiin kilpailuihin (Tuusulanjärven Uinnit ja Tuusula-Uinnit) sekä yhteistyössä järjestettyihin kuukausikilpailuihin saa osallistua ilman rajoitusta.

Saavutettu luokkaraja astuu voimaan seuraavan kauden alusta.

Starttien peruutus

Muun kuin sairauden takia perutut startit laskutetaan uimarilta jälkikäteen. Sairastumisesta on esitettävä valmentajalle lääkärintodistus, jolloin starttimaksuja ei peritä.