Tähtiseura

 

 

Tuusulan Uimaseura loistaa Tähtiseurana

Tähtiseura -tunnus on myönnetty Tuusulan Uimaseuralle vuonna 2018 tunnustuksena laadukkaasta
lasten, nuorten ja aikuisten urheiluseuratoiminnasta. Tähtiseuratunnus on korvannut aiemmin
käytössä olleen Sinettiseura tunnuksen.

Tähtiseuratoiminta on Suomen Olympiakomitean ja urheilun lajiliittojen yhteinen toimintamalli ja
laatuohjelma, joka rakentuu lapsen ja nuoren parhaan edistämiselle – lapsen kasvun ja kehityksen
tukemiselle sekä lapsuuden kunnioittamiselle. Toimintaa määrittelevät Tähtikriteerit.
Lasten ja nuorten urheilussa tärkeää on ilo, innostus, oppiminen ja kehittyminen sekä kaveruus ja
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua. Tähtiseuratoiminnan tavoitteena on löytää seurassa
yhteinen toimintatapa ja periaatteet, joilla laadukasta lasten, nuorten ja aikuisten toimintaa voidaan
toteuttaa.

Tähtiseurat ovat lasten, nuorten ja aikuisten urheilun kärkiseuroja. Ne ovat aktiivisia ja
kehityshaluisia seuroja – lajiensa ja paikkakuntiensa parhaita! Tähden saaminen on seuralle kunnia-
asia, mutta se tuo seuralle myös vastuuta. Tähti on lupaus laadusta. Tähtimerkin saaneet seurat
muodostavat Tähtikuvion, joka loistaa kirkkaampana kuin tähdet yksinään. Tähtikuviossa jokainen
voi urheilla ja liikkua omalla tasollaan ja kohti omia tavoitteitaan yhä suuremman taustatuen avulla.
Tähtiseurat tekevät arvokasta työtä lasten, nuorten ja aikuisurheilun parissa. Laadukkaan toiminnan
mahdollistavat aikuiset – vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, seurajohtajat ja muut toimijat – jotka
ovat tietoisia kasvatusvastuustaan ja esimerkkiroolistaan.